गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाले कोभिड नियन्त्रणका लागि के गर्दैछ